Fotogalérie:
čítať ďalej
Odborný seminár

 

odborný seminár

                                        Odborný seminár

"Ochrana detí pred násilím - Mulltidisciplinárna spolupráca v praxi"

  Dovoľte, aby sme Vás v mene Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  Michalovce touto cestou pozvali na odborný seminár na tému „Ochrana detí pred násilím – Multidisciplinárna spolupráca v praxi“, ktorý sa koná v rámci realizácie cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím ako aj Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím. Odborný seminár bude priestorom pre výmenu  poznatkov, skúseností, prezentáciou dobrých príkladov z praxe a samozrejme zdrojom podnetov a diskusie k potrebám spolupráce a podpory pri riešení problematiky ochrany detí pred násilím.

 

Pozvánka:

Záväzná prihláška:

 

Zverejnené: 04.03.2019
Facebook: