Fotogalérie:
čítať ďalej
OZNAM

 

oznam

 

 

DÔLEŽITÝ OZNAM

Vzhľadom k tomu, že 06. 03. 2019 vláda schválila štipendiá vo výške 2.000 €  ročne pre záujemcov, ktorí sa zapíšu na zdravotnícky program denného štúdia na VŠZaSP sv. Alžbety – ošetrovateľstvo, zubná technika, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť, pôrodná asistencia, fyziologická a klinická výživa, verejné zdravotníctvo a laboratórne a  vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

predlžujeme termín podania prihlášok do 31. 03. 2019.

Vláda schválila štipendiá denným študentom, ktorí ostanú pracovať po skončení štúdia na Slovensku bez ohľadu, či skončia štúdium na štátnej alebo súkromnej VŠ.

 

 

 

Zverejnené: 14.03.2019
Facebook: