Fotogalérie:
čítať ďalej
ZÁPIS - DPŠ

 

DPŠ

ZÁPIS - DPŠ sa uskutoční 7.12.2019 o 9.30 hod. 

VŠZaSP sv. Alžbety,

Partizánska 23 Michalovce

učebňa 213 - 2. poschodie

Prihlásení uchádzači si prinesú:

1x fotografiu do indexu (cca 3x4 cm)

doklad o úhrade:

Prihláška - 30,- eur

zápisné - 30,- eur

Školné za ZS 2019/20 - 190,- eur (absolventi VŠZaSP sv. Alžbety - členovia ALUMNI klubu majú zľavu 33%, hradia sumu 127,30 - viď Smernica pre AR 2019/20 - v prílohe)

Uhrádzajte na jeden doklad - prevodom z účtu alebo priamym vkladom v Tatrabanke. NEUHRÁDZAJTE poštovou poukážkou!!

číslo účtu: SK78 1100 0000 0026 2403 8735

Variabilný symbol: dátum narodenia DDMMRRRR

V poznámke: meno študenta

Súčasťou zápisu je aj prvá prednáška

SMERNICA:

 

Zverejnené: 23.11.2019
Facebook: